Saturday, September 12, 2009

KAPITAN SINO BOB ONG QUOTES

“Maraming tao dito ang mas malungkot pa sa taong nakatira sa buwan. Saka hindi naman kailangan ng maraming tao para makabuo ng mundo e. Minsan, isang tao lang ang kasama mo, buo na ang mundong kailangan mo habambuhay.”

"Alam mo ba ang pinagkaiba ng mga bulag at ng mga nakakakita? Hindi alam ng mga nakakakita kung kelan sila bulag."

"Sabi ni Exupery, ang pinakamahalagang bagay sa mundo, hindi nakikita ng mata.."

"Nakakatakot nga na mapagkamalang hindi ka pwedeng mahalin o mapagkamalian kang mahalin dahil sa itsura mo."

"Ang kakulangan ng katauhan ko, pinunan ko ng pagiging makatao."

"Walang bayaning makapagliligtas sa akin dahul ang pinakamalaking kalaban ko ay ang sarili ko."

"Ang trahedya ng buhay ko? Hindi ako nagkaroon ng kapangyarihang makapagsabi ng tamang bagay sa tamang tao sa tamang panahon"

0 comments: