Thursday, July 15, 2010

DEAD END

Commute muna ng isang buwan.
Sakripisyo para sa tableta.

:)

0 comments: