Tuesday, August 19, 2008

INTERIM

Panandalian muna ang aking paglisan
sa bubong ng isa kong tahanan.
Para mas madali ang paghilom.
Para mas madali ang pag unawa.

Baka sa aking paglisan,
mas matagpuan ko ang katotohanan.

Ang katahimikan.

Ang kapayapaan.

Hindi lahat ng humahalakhak ay masaya.
Hindi lahat ng nakangiti ay naliligayahan.

Nababalot din ng palamuti ang mga wika.
Kahit na ang puso nito ay lubhang lumuluha.

0 comments: