Wednesday, May 25, 2011

Gusto

Mga gusto kong mangyari pagkatapos ng araw na ito:

1. Mapalayas ang mga illegal settlers sa system ko.

2. Makapiling ang Superhero sa buhay ko.

3. Makalipat sa organisasyon na mas makabuluhan at mas kaaya-aya, at mas malaking magpasahod

4. World peace (Classic!lol)

5. Peace of mind (Epic!)

0 comments: